Czym jest opłata półkowa?

Październik 4, 2017

Opłata półkowa to nielegalnie pobierana przez sieci handlowe od dostawców opłata za wystawienie towaru do sprzedaży. Zgodnie z art. 15 ust 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazane jest pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Takie działanie, zdaniem ustawodawcy, narusza interesy dostawcy utrudniając mu dostęp do rynku.