Doświadczony zespół

Posiadamy zespół z długoletnim doświadczeniem w odzyskiwaniu pieniędzy od nierzetelnych i nieuczciwych kontrahentów, pracują z nami wyselekcjonowani prawnicy i ekonomiści. Posiadamy środki pieniężne na finansowanie długotrwałych procesów sądowych zarówno w sądach powszechnych jak i arbitrażowych (w razie umownego zapisu na sąd polubowny). Pamiętaj, z naszą spółką nie ponosisz kosztów odzyskiwania Twoich pieniędzy.