Jeżeli sieć pobiera od Ciebie opłaty:

 a) pod nazwą:
– bonus marketingowy lub wsparcie marketingowe – usługi logistyczne (może być w odrębnej umowie) – kary za brak dostaw – opłata za promocję – opłata za gazetkę – opłata za wejście (stosowana w branży spożywczej) – wykup towaru konkurencji (stosowane w branży spożywczej przez hurtownie) – opłata za regał – opłata za miejsce przykasowe – opłata za promocję przykasową – opłata za merchandising
b) w formie rabatu 
a  rozliczenie następuje fakturą korektą którą Ty jako dostawca wystawiasz sieci na koniec miesiąca lub kwartału

OPŁATY PÓŁKOWE - CO TO JEST?

Tzw. „opłaty półkowe” to niedozwolona praktyka sieci handlowych, polegającą na uzależnieniu przyjęcia do sklepu towaru danego dostawcy od wniesienia przez niego specjalnych opłat za przyjęcie towarów do sklepu lub przyznawania specjalnych premii, dla dostawców, którzy dostarczają do sieci towar w dużym wolumenie.

Pobieranie tzw. opłat półkowych stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, który został stypizowany w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wedle tej regulacji, pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży stanowi czyn nieuczciwej konkurencji jako że stanowi działanie utrudniające przedsiębiorcom będącym dostawcami tych towarów dostęp do rynku. Naliczanie opłat innych niż marża zakłóca bowiem uczciwą konkurencję między mniejszymi a większymi producentami towarów dostarczanych do sklepów jako że prowadzi do eliminacji tych dostawców, którzy z uwagi na mniejsza skalę prowadzonego przedsiębiorstwa i mniejsze obroty, ze względów ekonomicznych nie są w stanie pokryć wyższych opłat. Najczęściej opłaty półkowe są naliczane przez sieci handlowe w sposób ukryty, jako opłaty za tzw. działania marketingowe, magazynowe czy logistyczne. Jednocześnie, przyznawanie większym dostawcom specjalnych rabatów, za dostawę towaru w dużym wolumenie, również może być traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, jako że ogranicza dostęp do rynku tym dostawcom, którzy prowadzą swoje przedsiębiorstwo w mniejszym rozmiarze.